Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

Co dělat?

18. ledna 2014 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) se proklamuje jako strana národní, tedy zastupující zájmy českých občanů. Strana má vytyčeny svoje zásady, které vystihují snahu zajistit všem občanům spokojený život bez toho, abychom využívali pomoc od cizích států a národů. Chceme stát na vlastních nohách, dívat se směle kupředu, neplakat a pracovat. Jen tak překonáme současnou evropskou a celosvětovou beznaděj. V republice nás čeká práce dost a dost. V současné době máme šanci si svoji republiku pěkně upravit, vyčistit a uspořádat, aby se nám pěkně žilo. Proč to tak již nemáme zařízené za 25 let demokracie v naší zemi? Kdo nám v tom brání?

Jsou to především lidé nevzdělaní v čele státního aparátu, kteří jsou převážně k tomu postižení lehkou mozkovou disfunkcí. Dále jsou to lidé od přírody zlí, závistiví, líní a škodolibí, kteří se sice povětšinou hlásí ke křesťanskému náboženství, ale neumí odpustit nikomu, ani sobě ne. Jistě uznáte, že probudit tuto popsanou množinu k národnímu cítění a aktivitě je hodně těžké. Musíme tedy ještě počkat, až naše vláda tuto zemi dovede k větší drahotě. Pak, až pivo bude stát 90,-Kč, tak jak stojí běžně na Západě, vytržení zubu 100 eur apod., rozesvítí se českému pivnímu inženýrovi v hlavě a bude volit konečně naši stranu, vždyť nakonec je DSSS tady od toho, bránit a chránit zájmy českého občana. Jenom přátelé, aby nebylo pozdě, opravit zdevastovanou ekonomiku je jistě velký problém.

Vážení občané, v letošním roce 2014 se konají volby do europarlamentu a na podzim volby do komunální zastupitelské soustavy. Prosíme Vás o Vaše hlasy, neboť bez nich nelze provést nápravu zkolabovaných ekonomicko-sociálních systémů této republiky.

Za MO DSSS Brno
JUDr. Eduard Mensa