Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

DSSS v Brně vytvoří koalici s národními stranami, aby dostala Žít Brno ven z radnice

19433647_10207098269933437_332536076_n

25. června 2017 V parném letním sobotním odpoledni jsme si dokázali, že i malé lokální veřejné akce mají svůj smysl. Na tento den jsme naplánovali malý protest proti praktikám brněnského magistrátu, přičemž naše setkání se událo na Moravském náměstí; shodou okolností pod sochou, která má odkazovat na velikána moravských dějin Jošta Lucemburského, ale jejíž provedení, které zvolilo město Brno, vzbuzuje přinejmenším rozpaky.

Přestože v horku, které tento den přesahovalo 30 stupňů Celsia, dali mnozí přednost volnočasovým aktivitám, tak v centru Brna jako takovém nebyla přesto o lidi nouze. Na jednom z nejfrekventovanějších míst v Brně jsme byli k vidění a slyšení. To nám dokazoval nemalý zájem procházejících, kteří se zastavovali, aby vyslechli naše projevy, sami se přicházeli ptát, zda mohou podepsat naši petici proti přijímání uprchlíků anebo se alespoň usadili k oddychu na lavičkách umístěných po obvodu náměstí a v tu dobu skýtající příjemný úkryt ve stínu.

My sami organizátoři jsme museli vystát celý průběh ve výhni přímo uprostřed náměstí, ale nikdo z nás si nestěžoval. Víme dobře, proč takto konáme a ukrojit si pár hodin ze svého pohodlí je to nejmenší, co každý z nás může obětovat.

Manifestaci jsme pořádali také ve spolupráci s jinak konkurenční brněnskou Národní demokracií. Shodli jsme se, že pokud jde o věc brněnské komunální politiky, není nejmenší důvod, proč bychom nemohli jednat společně ve prospěch občanů. Na místě tedy bylo oznámeno, že pro komunální volby v Brně v příštím roce kandidujeme společně jako koalice národních stran coby protiváha neomarxistů ze Žít Brno a Strany zelených. V koalici bude zastoupena také Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska a v nadcházejícícíh měsících povedeme jednání i s dalšími v úvahu připadajícími stranami.

Akce proti praktikám brněnské radnice tedy byla úspěšná hned z několika pohledů. Nejenže jsme si osvědčili model vedení lokální kampaně, který budeme aplikovat v širší míře, nebo jsme se dohodli k další spolupráci napříč politickým spektrem proti levicovým experimentátorům okupujícím brněnské zastupitelské posty. Podařilo se nám také snad dostat do povědomí problém, na který chceme právě klást důraz. Neomarxisté nemají místo ve společnosti. Jejich teorie stojící na vypočítaných tabulkách se mění v prach podobně jako multikulturní projekty v západní Evropě. Sami ti neomarxisté se sice k tomuto pojmu nehlásí, ale jednají-li v duchu materialistické Marxovy doktríny, pak se k ní ani hlásit nemusí – neexistuje pro ně trefnější označení než právě „kulturní marxisté“.

A takoví nemají místo nejen v Brně, ale ani v Evropě, kterou svým nezodpovědným experimentátorstvím vedou ke zkáze. Nechť se sbalí i se svými „zbídačenými uprchlíky“ a společně opustí Evropu jednou provždy. Vždyť lidé vždy migrovali, jak se nám na sobotní akci snažil naivně vysvětlit jeden ukřičený odpůrce…

Erik Lamprecht