Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

DSSS vyhlašuje na jižní Moravě sbírku zimní pomoci pro potřebné

2. listopadu 2013 Přispějte i Vy potřebným, jak Vám možnosti dovolí. Lhostejnost není na místě.

Naše proklamované sociální cítění nejsou pouhá slova. Jestliže ale dosud nemáme politické zastoupení pro organizování solidárních aktivit pro potřebné shora, pak jsme se rozhodli pro skromnější, ale o to upřímnější formu solidarity s lidmi, kteří mnohdy za svou špatnou životní situaci nemohou. Je to polistopadový režim se svými sobeckými a protinárodními prioritami, který dostal tisíce lidí ze dne na den na ulici.

Pomáhat ale hodláme zodpovědným, stejně jako i těm méně zodpovědným, kteří třeba už ztratili naději, že se ze své špatné životní situace někdy dostanou. Nejsme ti, kdo dělí lidi na dobré a zlé, pomoci hodné a nehodné. Národ tvoří každý jednotlivec bez výjimky a každý člen národa si zaslouží pomoc, ať chytrý nebo hloupý, dobrý nebo zlý. Každý! Jen tak si národ uvědomí svoje vzájemné pouto. Dnes je to jen malé gesto, ale jednou tato národní pospolitost a nelhostejnost k okolí dokáže divy. Skutečnými a věčnými hodnotami jsou totiž lidé a národy, nikoli peníze. A dokud osudy lidstva určuje matka Příroda, tak existuje jistota, že se tyto hodnoty jednou znovu prosadí a přihlásí se o své postavení.

Sbirka

Uvítáme čisté a použitelné oblečení, stejně tak uvítáme suroviny na přípravu teplých nápojů, tedy zejména čaj, kávu, mléko, cukr či citron.

Sběrným místem je kancelář Dělnické strany sociální spravedlnosti v Brně na Běhounské 22. Navštívit nás můžete během úředních hodin, nebo si můžete domluvit individuální schůzku. Více v kontaktech

Sbírka bude probíhat po celý listopad, začátkem prosince vybrané věci předáme předem vybraným jedincům či institucím a o všem budeme znovu informovat na našich webových stránkách.

-red-