Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

Systémová revoluce jako hlavní cesta k prosperitě v zemi

31. července 2014 Politicko-ekonomický systém v České republice v současné době představuje těžce průchodnou překážkovou dráhu, kterou tvoří asi 30.000 zákonů působících ve vzájemném nesouladu a kterými se řídí cca 800.000 státních byrokratů. Za dob Marie Terezie řídilo stát 8.000 placených úředníků, dnes je to 100x víc, přesto výhodu nárůstu státního aparátu nevidíme.

Z politicko-ekonomického hlediska tato masa státních úředníků zajišťuje politickou stabilitu byť za vysokou ekonomickou cenu. Tato masa je rezervoárem volebních hlasů pro sociální demokracii, protože každý příslušník této třídy lpí na stabilním příjmu a tato strana mu jej zajistí na účet rozvoje české ekonomiky. Proto nám tu nevyrostl žádný Baťa po 25 letech polistopadového vývoje, nebyla dotažena výstavba žádné pořádné dálnice, nebyla postavena ani pěkná chobotnice.

Nejsou totiž peníze, stále se řeší komu přidat, hlavně státním zaměstnancům - policii, hasičům, lékařům, kulturním pracovníkům, poslancům, soudcům, jenom ne dělníkům, podnikatelům a podobně. Vláda pod vedením sociální demokracie si stále kupuje hlasy ze shora uvedeného rezervoáru. Ministr financí je pod tlakem, i když má nápady kde a jak sehnat peníze, není to nic platné. Pokud něco navrhne hned se proti němu postaví systém - jeho návrh musí schválit koalice, různé komise, odbory, ministři apod. 

Takže než to projde kompletním kolečkem, uplyne současné volební období a zase nic. A tak se dále potýkáme s druhotnou platební neschopností, neschopnou soudní soustavou rychle řešit věci, závistí namířenou proti podnikatelům, s neschopností řešit problémy denního života. Společnost je opět sevřena v náručí systému, který nepomáhá, ale škodí. Všem je jasné, že tak dál to nepůjde donekonečna.

Tato doba je skutečně dobou stagnace. Pokud si někdo myslí, že za tohoto systému stagnace si polepší, nebo že snad ekonomicky doženeme Německo, velice se mýlí. Naše ekonomika nemůže utáhnout 5 milionů těch, kteří nevytváří hodnoty s 5 miliony pracujících. Proto buďme skromní, držme ústa a krok, anebo volme politické strany, které do našeho života vnesou pokrok a jasný směr!

JUDr. Eduard Mensa, MO DSSS Brno