Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

Zásady systémové revoluce jako uhelné kameny rozvoje

8. srpna 2014 V minulém článku jsme si řekli, že beze změny politicko-ekonomického systému v České republice nelze dosáhnout žádného pozitivního vývoje v naší společnosti. Máme však tu výhodu, že debatou o tomto problému se dostáváme k možným východiskům z dané situace a způsobům, jak je představit našim občanům.

V současné době politické strany přicházejí s mnoha hesly, která slibují vylepšení životních situací pro občany a jak víme, dopadne to vždy tak, že sice k malému zlepšení někdy dojde, ale toto nemá na obecnou situaci vliv. Jako případ mohu uvést situaci pana Babiše, který přišel do politiky s řadou „zlepšováků“ v ekonomické oblasti, ale nějak se mu své nápady nedaří prosadit, protože jej sevřel systém koaličního vládnutí.

Toto je malý příklad nutnosti změny v politickém systému, pokud si většina voličů přeje změnu k lepšímu. Samozřejmě takovýchto systémových nedostatků je daleko více, zejména takových, které zatěžují naši ekonomickou zdatnost. Například je zapotřebí, aby naše soudní soustava měla tolik stupňů? Nestačí dvoustupňová? V prvním stupni dostanete trest, odvoláte se, ve druhém to potvrdí a hotovo. Dnes se odvoláte k vrchnímu, pak nejvyššímu, ústavnímu a tak pořád dokola. Komu to nahrává? Občanům určitě ne. Je to drahé a k ničemu. A co vězeňství? Musí tolik vězňů dřepět ve věznici s tak vysokými tresty? Není řešením trest krátký, ale účinný? Místo aby se vězeň válel v cele a hrál karty, není lepší výkon trestu obdobný jako výkon vojenské služby, kdy vězeň má tvrdý výcvik a jeho trest je kratší? Ano, hlavní zásadou změn systému je zásada úspornosti. Nelze přeci souhlasit s tak vysokými náklady na vězeňskou službu.

Takových systémových závad je celá řada ve všech oblastech života - ve zdravotnictví, ve školství, v resortu obrany, vnitra, kultury, spravedlnosti, hospodářství a podobně. Je na nás, abychom na tyto závady poukazovali. Nikdo jiný než my všichni je neodstraní. Nahoře se budou zlobit, že je někdo ruší s nicotnými problémy. Promiňte, Dělnická strana sociální spravedlnosti tyto nicotné problémy vidí jinak. Uvidíme, jak se voliči postaví ke shora uvedeným problémům v komunálních volbách.

JUDr. Eduard Mensa, DSSS Brno